Kdo smo?

Prleški študentski klub je študentska organizacija lokalne skupnosti (ŠOLS), vodena s strani mladih, ki živi in deluje za mlade. PŠK predstavlja glas in zagovarja pravice ter interese študentov občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje na lokalni, kakor tudi nacionalni ravni znotraj študentskega zbora Sveta ŠOLS v Študentski organizaciji Slovenije. Svoje cilje in namene uresničujemo z izvajanjem programov interesnih dejavnosti študentov na različnih področjih in opozarjanjem javnosti o študentskih problematikah.

Vsak projekt, ki ga izvedemo, za nas predstavlja nov korak, poln novih izkušenj in novih znanj, ki nam bodo koristila v prihodnosti. Eden izmed naših pomembnejših je ŠPOR(t)HET. Kot že samo ime pove, gre za športno obarvan dogodek s kulinaričnim pridihom, kjer želimo mlade vzpodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega časa in spoznavanju domačih dobrot naših lokalnih kuharskih mojstrov. V naslednjih letih si bomo prizadevali za vključevanje vedno več lokalnih športnih in drugih društev, saj gre za dolgoročen projekt, katerega zasnova in izvedba je v začetnih fazah.

Študenti Ljutomer

Ne smemo pa pozabiti na naš najstarejši projekt Zobl žur, ki vsako leto poskrbi za dobro voljo številnih obiskovalcev, ob okusnih prleških dobrotah ter izbrani žlahtni kapljici. Zobl žur smo izpeljali že 52-krat: 24-krat v Mariboru, 19-krat v Ljubljani in 9-krat na domačem terenu v Ljutomeru. Ekipa ima v svojem dolgoročnem načrtu želi obuditve izvedbe v Ljubljani in Mariboru, v novi preobleki, ki temelji na promociji lokalne skupnosti in sodelovanju z lokalnimi ponudniki Prleških dobrot.


“V prihodnjih letih bomo v naš program vključevali vedno več lokalnih društev, organizacij, lokalnih podjetnikov, pridelovalcev hrane in drugih interesnih skupin, ki delujejo na področju mladih. Menimo, da je medsebojno sodelovanje in vključevanje le teh v naše projekte, ključno za rast našega društva in pestrejšo dogajanje v naši lokalni skupnosti.”

Zgodovina Prleškega študentskega kluba

Prleški študentski klub je bil ustanovljen 3. marca 1954 in je v začetku združeval 64 študentov iz Prlekije, ki so študirali bodisi v Ljubljani ali Zagrebu. V začetku delovanja je Prleški študentski klub leta 1955 izdal Spominski zbornik ob desetletnici osvoboditve z naslovom Prlekija, kjer začetek delovanja kluba najboljše opiše naš veliki pesnik, pisatelj in prevajalec, Kajetan Kovič z naslednjimi besedami:

“So prleški študentje opozarjali na ekonomske probleme takratnega študenta, med njimi so tudi problemi kateri še zdaj “morijo” študente: študentski domovi, ki ne morejo zadostiti vsem potrebam in potrebe po študentskih menzah z razmeroma nizkimi cenami, da študentu vsekakor ne nalagajo prevelike materialne obveznosti. Zasluga, ki jo lahko pripišemo takratnim pokrajinskim študentskim klubom, med katerimi je bil tudi naš Prleški študentski klub je ta, da so se zavzemali in pripomogli k ureditvi materialnega položaja študentov tako na lokalni kot državni ravni. Zavedati se moramo, da ekonomskih problemov študenta ne smemo podcenjevati, saj so z ureditvijo gmotnega stanja ustvarjeni pogoji, ki so nekaterim omogočili študij oz. čim hitrejše ter uspešnejše dokončanje le tega.”

V času političnih in študentskih trenj je sama organizacija predstavljala ogromen zalogaj, postavili so se temelji klubskega delovanja, katerim smo ostali zvesti tekom zgodovine, saj se v ospredje postavlja dobrobit študentom v nasprotju z individualizmom. Zbornik Prlekija, ki ga je leta 1955 izdal Prleški študentski klub je izpostavil sadove trdega dela povojnega obdobja in ostal zvest ideji, da je vsak upravičen do šolanja in da so ob zavestnem sodelovanju in dobri organizaciji spremembe še kako izvedljive.

Prleški študentski klub je aktivno začel z organizacijo svojega največjega dogodka, imenovanega Zobl žur, leta 1993 in sicer v Mariboru. PŠK je skozi leta aktivno prisostvoval in organiziral dogodke ter prireditve, slednje dokazal ter ostal zvest svojim koreninam.