Vabilo na občni zbor Prleškega študentskega kluba

Na podlagi 16. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba, sklicujem redni občni zbor, ki bo v četrtek 27. decembra 2018, ob 9. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova 25, Ljutomer).

Predlagan dnevni red:

 1. Potrditev dnevnega reda
 2. Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
 3. Sprememba Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba (v nadaljevanju: PŠK)
 4. Sprememba Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju PŠK
 5. Sprememba Pravilnika o delovanju dijaške sekcije PŠK
 6. Sprememba Volilnega pravilnika PŠK
 7. Sprejem Pravilnika o delovanju nadzorno-disciplinske komisije PŠK
 8. Sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
 9. Sprejem Navodil o izvajanju posredovanja informacij javnega značaja PŠK
 10. Izvolitev delovnega predsedstva
 11. Volitve organov in volitve svetnika
 12. Rezultati volitev
 13. Razno

PRILOGE

...5