Vabilo na občni zbor 2019

Na podlagi 16. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba, sklicujem redni občni zbor, ki bo v ponedeljek 30. decembra 2019, ob 18. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova 25, Ljutomer).

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
  3. Sprememba Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba
  4. Izvolitev delovnega predsedstva
  5. Volitve organov in volitve svetnika
  6. Rezultati volitev
  7. Razno