Vabilo na občni zbor 2019

Na podlagi 16. člena Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba, sklicujem redni občni zbor, ki bo v ponedeljek 30. decembra 2019, ob 18. uri na sedežu Prleškega študentskega kluba (Prešernova 25, Ljutomer).

Predlagan dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
  3. Sprememba Temeljnega akta Prleškega študentskega kluba
  4. Izvolitev delovnega predsedstva
  5. Volitve organov in volitve svetnika
  6. Rezultati volitev
  7. Razno
...4