Upravni odbor

Mario Zuzzi
Predsednik Upravnega odbora
mario.zuzzi@klub-psk.si
040-316-785

Aljoša Lipovec
Podpredsednik Upravnega odbora/
Svetnik v Svetu ŠOLS in v Svetu Zveze ŠKIS

Alen Lovrec
Član Upravnega odbora

David Fišinger
Član Upravnega odbora

Žiga Novak
Član Upravnega odbora

Žiga Zelko
Član Upravnega odbora/
predsednik Dijaške sekcije

Erik Makoter
Član Nadzorno-disciplinske komisije

Nadzorno-disciplinska komisija

Elias Amor Laissani
Predsednik nadzorno-disciplinske komisije

Teo Makoter
Član Nadzorno-disciplinske komisije