Kandidati za volitve svetnika Sveta ŠOLS in Zveze ŠKIS

Volilna komisija Prleškega študentskega kluba na podlagi 14. člena Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Zveze ŠKIS in Volilnega pravilnika  za volitve svetnikov Sveta ŠOLS objavlja listo kandidatov za volitve za svetnika Zveze ŠKIS in svetnika Sveta ŠOLS Prleškega študentskega kluba na rednem občnem zboru Prleškega študentskega kluba, ki bo v ponedeljek, 30. decembra 2019, ob 18:00 v klubskih prostorih na Prešernovi ulici 25 v Ljutomeru.