65. let delovanja Prleškega študentskega kluba

V petek smo praznovali 65. letnico delovanja Prleškega študentskega kluba. Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in doprinos k izvedbi projekta. Posebna zahvala pa gre tudi tistim, ki ste se odzvali na naše povabilo in s tem pokazali podporo trenutni ekipi Prleškega študentskega kluba.

Glasbeni program: Mojca in Jože, Redlips in Samo Budna.
Pogostitev: Kmetija Vargazon, Vinogradništvo Gorjak, Vinogradništvo Makoter, Vinogradništvo Trop in Bar London.
Spominki: MeWoodYou
Dekoracija: Luella events
📷 @wonderembodiment